Waterdown Car Show and Swap Meet 2013, Rockton, ON, Canada

plymouth-satellite-wagon-1968-1

plymouth-satellite-wagon-1968-2