Hasenstrick Oldtimer Treffen - sept 2012

lancia appia serie 3 1959 1963 3

lancia appia serie 3 1959 1963 4