Retrorencard Strasbourg 2012

simca talbot horizon 1,5 gls 1977 1985 a

simca talbot horizon 1,5 gls 1977 1985 b