Retrorencard Strasbourg 2010

vw-iltis-1978-1988-a

vw-iltis-1978-1988-b